Marry Inberg en Siem Koster 70 jaar lid van T.O.P.

Afgelopen zaterdag ging het voltallige bestuur op pad richting Het Flierborgh om twee jubilarissen te huldigen en te feliciteren met een wel heel bijzonder jubileum. Marry Inberg en Siem Koster zijn dit jaar namelijk maar liefst 70 jaar lid van onze vereniging. Samen met De Smoezenbloazers werden Marry (erelid) en Siem (erevoorzitter) muzikaal verrast. En dat trok uiteraard veel bekijks. De aubade viel bij de jubilarissen, maar ook bij andere bewoners van Het Flierborgh in goede aarde. Daarna hield voorzitter Dinand de Groot een korte toespraak waarin hij benadrukte dat Marry en Siem in het verleden veel voor de club hebben gedaan, iets dat nog steeds door velen wordt gewaardeerd. Na de

Update maatregelen Corona n.a.v. persconferentie van 28 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september een update van nieuwe maatregelen die in ieder geval de komende drie weken zullen gelden:
  • De kantine blijft dicht.
  • Alle geplande activiteiten (inclusief vergaderingen) in de kantine komen te vervallen.
  • Alle sportactiviteiten kunnen door blijven gaan, maar er zijn geen ouders of publiek toegestaan. Alleen voor de wedstrijd noodzakelijke personen (trainer(s)/staf, spelers en scheidsrechter) zijn welkom.
  • Bij uitwedstrijden van de jeugd mogen alleen meerijdende ouders mee. Zij mogen bij de wedstrijd kijken op anderhalve meter afstand van elkaar.

Jaarlijkse Algemene Vergadering verplaatst naar 28 oktober. Geef je op!

Eigenlijk hadden we in de maand september onze Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) willen houden. Door alle maatregelen rondom het coronavirus zijn we als bestuur genoodzaakt geweest om de JAV uit te stellen. Omdat de JAV een belangrijke vergadering is, waarin we als bestuur én leden verantwoording afleggen over het beleid van het afgelopen jaar, willen we toch op 28 oktober a.s. om 19.30 uur onze JAV houden. Indien mogelijk in ’t Tophuus (rekening houdend met alle maatregelen) en anders op een meer passende locatie.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 september a.s. gaat niet door

Het bestuur heeft besloten om de Jaarlijkse Algemene Vergadering voorlopig uit te stellen. We durven het niet aan om onder de huidige Corona-omstandigheden bij elkaar te komen in de kantine. We hebben allerlei opties besproken hoe we deze vergadering kunnen laten plaatsvinden maar we zijn er nog niet uit hoe en wanneer we dit gaan doen. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we jullie dit natuurlijk weten.

Onze jeugd mag vanaf donderdag 7 mei eindelijk weer trainen!

Zoals iedereen in de vorige Topper heeft kunnen lezen kan onze jeugd het veld weer op. Maandag 4 mei is het dodenherdenking. Vanaf donderdag 7 mei beginnen we dus weer. Het heeft afgelopen week heel wat voeten in aarde gehad. Er moest een plan van aanpak worden ingeleverd bij de gemeente dat aan allerlei eisen moest voldoen. Nadat we het eerst retour kregen moesten er nog twee regels aan het plan worden toegevoegd om onze velden weer te mogen gebruiken om te trainen. Het plan is inmiddels opnieuw bij de gemeente aangeboden.

Update Coronavirus 22 april 2020

UPDATE 22 april 17.20 uur Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld. Voor de protocols en posters, zie dit nieuwsbericht.

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop