Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

  • luisteren naar de klacht of het probleem;

  • in samenspraak met de persoon in kwestie bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

  • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;

  • afhankelijk van de klacht of het probleem, doorverwijzen naar hulpverlening;

  • begeleiden van de aanvrager in het verdere verloop van de melding.

De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er ook voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie, dus zonder vermelding van de naam van de persoon in kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de vertrouwenspersoon volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF (zie www.nocnsf.nl).

Onze vertrouwenspersoon is Astrid Staarman. Haar mailadres is: astridstaarman@gmail.com.

Telefonisch is ze bereikbaar via:  06-14255960

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop