Contributie per maand:

  Niet spelend € 5,79
  Welpen/kabouters € 7,31
  Pupillen € 11,22
  Aspiranten € 12,87
  Junioren € 18,88
  Senioren € 25,27
Voor alle leden die competitie spelen wordt maandelijks € 1,50 extra ingehouden voor het kledingfonds. De contributie wordt maandelijks door middel van machtiging geïncasseerd. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 31 mei bij het secretariaat gebeuren. Geef adres- of mailadreswijzigingen door aan het secretariaat. Voor vragen over contributie of de ledenadministratie kun je contact opnemen met het secretariaat (secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com).

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop