• Organisatie

  Dinand de Groot

  Voorzitter

  Esther van der Schee

  Secretariaat

  Edwin van der Schee

  Penningmeester

  Peter van Blanken

  Lid (TC)

  Enno de Boer

  Lid (PR en Communicatie)

 • Historie

  Het begon allemaal in het jaar 1902 in Amsterdam. Het sprak niet alleen de kinderen aan, maar ook de volwassenen kregen de smaak te pakken. In 1903 werd de Nederlandse Korfbalbond opgericht en vrij snel ging deze nieuwe sport het land door. In bijna alle grote steden werd na enkele jaren gekorfbald en ook in Overijssel begon het van de grond te komen. Enschede, Zwolle, en Kampen werden gevolgd door de omliggende kleinere plaatsen. Zo werd er in 1911-1915 al gespeeld in Vroomshoop. In 1911 werd in Hardenberg een vereniging opgericht die speelde tegen Vroomshoop en bijvoorbeeld ook tegen Dedemsvaart (aldus de uitgave van Hardenberg en de Hardenbergers). Er werd nog geen competitie gespeeld, maar ijs en weder dienende, maar ook als er tijd voor was, werden er onderlinge wedstrijden georganiseerd. Het vervoer was de fiets. In 1914 werd de Overijsselse Korfbalbond opgericht. Uit die tijd dateert nog een foto van een Vroomshoops team. In de crisistijd is alles verwaterd. Maar als je eenmaal met het korfbalvirus besmet bent. Dus werd op 8 mei 1938 het huidige T.O.P. (Tot ons plezier) opgericht. Dit bleek geen gunstig moment, want 2 jaar later hadden onze Oosterburen ons land bezet. Van de jaren 1938-1945 is dan ook niet veel te vertellen, mede omdat de ledenlijsten enz. om veiligheidsredenen waren vernietigd. De mensen van het eerste uur waren de fam. Tepper van de Tonnendijk, Freek Eggens van de Noorderweg (wagenmaker), Mevr Benus-Trip, en anderen.
  Na de oorlog willen de Nederlanders, die toch erg in hun vrijheid waren beknot, vooral de laatste anderhalf jaar van de oorlog, wel weer van hun vrijheid genieten. Alle verenigingen gingen, wel met heel weinig middelen, een bloeiperiode tegemoet. De Vroomshoopse jeugd meldde zich spontaan aan en samen met de ouderen die ook weer tevoorschijn kwamen, werd TOP een bloeiende vereniging. Men speelde op dat moment met 12 teams in de competitie. Er werd nog in drie vakken gespeeld, dus een team bestond uit 6 jongens en 6 meisjes. Dit was voor het toenmalige bestuur een hele opgave want de verhouding boven en onder de 16 jaar was 25/75%. TOP was dan ook heel blij dat in Den Ham – sv Den Ham 1945, in Kloosterhaar UNI ,in Sibculo KIOS en in Westerhaar-Vriezenveenscheweijk-SDO werden opgericht, zodat er in de buurt kon worden gespeeld. In de jaren 1950-1953 liep het ledental van TOP flink terug, vooral bij de oudere jeugd en de jongere senioren. Veel harde werkers voor de vereniging vertrokken uit Vroomshoop, ook omdat er voor hen geen werk was. Ook de studiemogelijkheden waren er niet of nog zeer beperkt. Verder speelde de verplichte militaire dienst een grote rol. Die jongens die onder de wapenen moesten, konden veelal niet elk weekend naar huis komen. Soms mocht dat niet en anderen hadden gewoon geen geld voor de trein. Veel militairen kwamen na hun diensttijd niet meer terug in Vroomshoop omdat ze meer van het land hadden gezien en daar werk zochten en vonden. Dat was een moeilijke tijd, maar ook dat heeft de vereniging overleefd. Maar dit was nog niet alles want de pastoor van de Katholieke kerk vond dat zijn parochianen in eigen kring moesten gaan korfballen en voetballen hetgeen resulteerde in kv Actief en de vv Sportlust.
  TOP moest het op dat moment doen met een heel jong bestuur zonder enige ervaring. Maar die mensen hebben toen een mooi stukje werk verricht. Wel kreeg TOP weer te kampen met een tekort aan seniorenleden en werd er:geleend van Actief. Er was geen bestaansrecht voor 2 korfbalclubs, zodoende werd besloten tot een fusie in 1968. Ook toen al speelde geld een belangrijke rol. Op een gegeven moment was er nog 20 cent in kas. Reden om extra te storten bovenop de contributie. Om die reden werden andere inkomstenbronnen gezocht en ook wel gevonden. De toneeluitvoeringen waren in die tijd erg populair. Ook onder de TOPPERS waren goede toneelspelers en speelsters. De thuis ingestudeerde stukken werden opgevoerd in Ons Centrum en trokken volle zalen. Meestal werden 3 uitvoeringen gegeven voor ca. 700 belangstellenden. Door de entree en een verloting werd de kas weer gevuld. Later toen de TV kwam, werd de animo minder en moest TOP andere acties verzinnen om aan geld te komen. De belangrijkste was wel de OLIEBOLLENACTIE. Op vrijdagavond vanaf 18.00 uur werd in de toenmalige huishoudschool, begonnen met het bakken van de oliebollen. Gedurende de nacht rolden ongeveer 10 000 bollen uit het vet. De toenmalige directrice van de school, Mevr. Bakker, stond in het begin nogal sceptisch tegenover onze bezigheden, maar toen ze in de loop van de avond kwam kijken en zag hoe het eraan toe ging, was ze vol lof. Vanaf 9.00 uur zaterdagmorgen vertrok de rest van de leden op de bakfietsen die we leenden van de gemeentelijke plantsoenendienst, om de bollen te slijten. Het was een ware happening waarmee we in een dag en een nacht een mooi bedrag in de wacht sleepten. Daarna kwam DE ROMMELMARKT, die overigens nog steeds elk jaar in juni wordt gehouden en met veel succes, evenals de eierenactie met Pasen.
  In 1973 kocht TOP bij de Vossebos in Wierden een barak, waarin eerder de Ambonezen hadden gewoond. Deze werd met vereende krachten opgebouwd achter de voormalige Julianaschool (nu Kennedyschool). Hier hebben we leren waarderen wat het betekent een eigen home te hebben. Maar voor uitbreiding cq nieuwbouw kregen we geen toestemming. Begin 80er jaren werden we door de toenmalige wethouder, de heer Wijnveen, benaderd met de vraag of het runnen van de kantine van de sporthal, tot de mogelijkheden behoorde. Wij zijn daar op in gegaan. Dat hield wel in dat zodra de sporthal open was, wij de kantine ook moesten bezetten. In het begin ging het nog wel omdat de omzet goed was, maar gaandeweg verminderde de belangstelling van de “de vrijetijdssporters en liep ook de omzet sterk terug. De torenhoge pacht en daar bovenop de energiekosten die we aan de gemeente moesten betalen, bleven bestaan. Wel hadden we op zaterdag weer een eigen home, maar financieel is TOP er vooral op het laatst niet beter van geworden. We moesten verhuizen naar de Bosrand, Mede omdat we van de gemeente totaal geen medewerking kregen, zeker geen financieele, was het bouwen van een clubhuis not done.
  Nog steeds is dit het geval. Voorlopig hebben we onderdak bij Sportlust. Wat nu? TOP heeft altijd haar eigen boontjes moeten doppen en is dus niet voor een kleintje vervaard en wel gewend met weinig veel te doen. Men is nu bezig om te komen tot een eigen clubhuis en dat gaat lukken. De bouw is in een vergevorderd stadium. EINDELIJK EEN EIGEN HUIS. Veel jeugdleden, die langere tijd bij TOP hebben gekorfbald hebben daar vele vriendschappen aan overgehouden, zelfs huwelijken werden gesloten. Gezelligheid was en is troef mede omdat in een team jongens en meisjes en dames en heren tegelijk samen speelden en nog spelen. Het sportieve kwam en komt nog wel eens op de tweede plaats. TOP heeft een grote sociale functie gehad in het dorp en dat moet zo blijven. TOP is nu een bloeiende vereniging die door vrijwilligers wordt gerund. Op sportief gebied spreekt TOP een stevig woordje mee. De laatste 10 jaar speelt men zowel op het veld als in de zaal 2de of 1ste klas, terwijl we in de zaal 1 jaar de overgangsklasse haalden (1 klasse beneden de landelijke top). Voor zover ons bekend is TOP gestart op een veld nabij café Brinkman-later Iemenschoer aan de Hammerweg. Hier is ook Actief begonnen. Later zijn beide verenigingen, TOP via een veld achter de Herv.kerk; op de prinsenkamp: terecht gekomen op een nieuw veld nabij het MCC. De huidige accommodatie ligt nu op de bosrand. Het echte gras is inmiddels gedeeltelijk vervangen door kunstgras, waar in het najaar en het voorjaar de veldcompetitie wordt afgewerkt. In de winter vanaf november tot eind maart spelen we in de Sporthal. Inmiddels bestaat TOP 70 jaar en met een fanatieke kern, wellicht een beetje klein, zullen ze het wel redden. TOP heeft in 2008 het 70-jarig jubileum gevierd en is daarmee de oudste sportvereniging van Vroomshoop.
 • Sponsors

  Het spreekt voor zich dat er om te korfballen op een hoger niveau de nodige investeringen noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw steun dan ook hard gebruiken bij het realiseren van onze plannen. Uw sponsorgeld zal onder andere gebruikt worden voor onderhoud en aanschaf van nieuw materiaal en onze jeugdopleiding. Sponsoring komt ons inziens niet van één kant. Het is duidelijk wat wij van u vragen, maar natuurlijk hebben wij u ook iets te bieden.Onze teams zijn in verschillende regio’s actief. De recreatieve teams en het merendeel van de jeugdteams spelen in de regio Oost. Dit is in de wijde omgeving van Vroomshoop. De prestatiegerichte teams spelen op landelijk niveau, voornamelijk in de regio’s Oost en Noord- en Midden-Nederland. Wij kunnen uw naam zodoende ver in de regio en zelfs daarbuiten uitdragen, wat u een vergrootte naamsbekendheid kan opleveren. Tevens worden al onze sponsoren wekelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen T.O.P. door ons clubblad “De Topper” en zal men jaarlijks een uitnodiging krijgen voor een T.O.P.-activiteit. Tot slot willen wij u wijzen op het feit dat een deel van uw gemaakte sponsorkosten door de fiscus betaald kunnen worden. Verderop in onze sponsorgids vindt u een overzicht van de populairste sponsor- mogelijkheden binnen korfbalvereniging T.O.P..

  Kledingsponsoring

  Bij het woord sponsoring wordt direct gedacht aan het “aankleden” van een team. De sponsoring van shirts, trainingspakken en tassen is nog altijd de bekendste vorm. Het blauwwitte shirt van T.O.P. is zeer geschikt voor de naam en / of het logo van uw bedrijf (zie afbeelding). Afgezien van hoofdsponsoring kennen wij twee mogelijkheden tot kledingsponsoring, namelijk het kleine of het grote pakket: Het kleine pakket bestaat enkel uit shirtsponsoring. Het grote pakket bestaat uit een totale aankleding. Verder vragen wij voor beide pakketten een jaarlijkse sponsor bijdrage voor het uitdragen van uw naam. Een contract met een kledingsponsor wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaar. Naast het in de kleren steken van een team bestaat er ook de mogelijkheid één van onze scheidsrechters te voorzien van een tenue met tas. Hier is shirtreclame uitgesloten.

  Reclameborden

  Rondom het kunstgrasveld van onze accommodatie op sportpark “de Bosrand’ bestaat de mogelijkheid één, of meerdere, reclamebord(en) van uw bedrijf te plaatsen. In het eerste jaar zullen de kosten voor de aanmaak van een reclamebord worden berekend, dit is afhankelijk van de uitvoering. Uiteraard kunt u ook uw eigen bord toeleveren, als het maar aan de door ons gebruikte afmetingen voldoet (trespa, 650×3050 mm, dik 6 mm). In beide gevallen blijft het bord uw eigendom. Een bord wordt geplaatst voor een periode van minimaal 5 jaar.

  Evenementen sponsoring

  Jaarlijks organiseert T.O.P. een groot aantal terugkerende evenementen. Wie kent er niet de T.O.P.-rommelmarkt, het priktoernooi, het T.O.P.- schoolkorfbal toernooi of het T.O.P.-jeugdkamp. Elk evenement wordt ruim van te voren aangekondigd in “De Topper” en de plaatselijke kranten. Voor een vast bedrag per jaar kunt u uw naam evt. voor een vaste termijn aan een T.O.P. evenement koppelen. De kosten variëren per evenement en soort sponsoring.

  Wedstrijd- / balsponsoring

  Het sponsoren van een wedstrijd van T.O.P. 1, of een ander team, door middel van een bijdrage behoort ook tot de mogelijkheden. Als vereniging proberen wij dan op zoveel mogelijk manieren kenbaar te maken dat de wedstrijd door u wordt gesponsord. In ieder geval vindt er een vermelding in het cluborgaan “De Topper“ plaats en wordt voor aanvang van de (zaal)wedstrijd de naam van de sponsor omgeroepen.

  Nadere informatie

  Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn de mogelijkheden binnen korfbalvereniging T.O.P. voor sponsoring legio. Bovendien levert het u naamsbekendheid op. Graag zouden wij eens met u praten over de verschillende mogelijkheden. Naast de bovengenoemde drie keuzes, kan er uiteraard meer en ook naar uw specifieke wensen en / of ideeën. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot:

  ??? ???

  06 – 123 456 78 sponsoring@top-vroomshoop.nl
 • Documentatie

  Beleid Beleidsplan (556) bestuursplan (393) Lief en leed beleid (569) Huishoudelijk reglement (286) Organisatiestructuur (672)

  Handleidingen

  Gebruikershandleiding kleedkamers, berging, materialen (415) Gebruikershandleiding kunstgrasveld (294) Gebruikershandleiding kunstgrasveld (klein) (286) Gebruikershandleiding gras (272) Gebruikershandleiding kantine (574) Gebruikershandleiding wedstrijddag veld (256) Gebruikershandleiding wedstrijddag zaal (291) Gebruikershandleiding scorebord veld (296) Gebruikershandleiding scorebord zaal (268) Gebruikershandleiding webmail (545) Gebruikershandleiding email (274)

  Overig

  clublied (337)

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop