Jaarlijkse Algemene Vergadering verplaatst naar 28 oktober. Geef je op!

Eigenlijk hadden we in de maand september onze Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) willen houden. Door alle maatregelen rondom het coronavirus zijn we als bestuur genoodzaakt geweest om de JAV uit te stellen. Omdat de JAV een belangrijke vergadering is, waarin we als bestuur én leden verantwoording afleggen over het beleid van het afgelopen jaar, willen we toch op 28 oktober a.s. om 19.30 uur onze JAV houden. Indien mogelijk in ’t Tophuus (rekening houdend met alle maatregelen) en anders op een meer passende locatie. Om goed in te kunnen schatten op hoeveel leden we kunnen rekenen, willen we leden vragen om zich z.s.m., doch uiterlijk 1 oktober, aan te melden voor de JAV. Dat kan via het mailadres van het secretariaat secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com. Na 1 oktober zullen we de agenda en jaarverslagen toesturen.

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop