Zaalcompetitie: scenario in geval van versoepelingen

Het KNKV heeft goede hoop dat het kabinet dinsdag 25 januari of snel daarna versoepelingen voor de sport aankondigt, die het mogelijk maken dat in alle klassen de zaalcompetitie – op een veilige manier – kan worden opgestart.

Mochten de coronamaatregelen inderdaad op korte termijn versoepeld worden, dan kan al in het weekend van 5/6 februari de eerste speelronde afgewerkt worden. Bij elk later moment dat de versoepelingen aangekondigd worden, kan de zaalcompetitie binnen tien tot veertien dagen na de betreffende persconferentie van start gaan.

Breedtekorfbal, wedstrijd- en topkorfbal
Mocht de zaalcompetitie kunnen starten, dan gaat de competitie in het breedtekorfbal verder zoals gepland vanaf het weekend/de midweek dat er weer gespeeld mag worden. Voor het wedstrijd- en topkorfbal (uitgezonderd de (reserve) Korfbal League) maakt Team Competitie van het KNKV een nieuwe indeling en een nieuw programma.

Om in het wedstrijd- en topkorfbal een volledige zaalcompetitie – nagenoeg allemaal poules van vier, gevolgd door beslissingswedstrijden – te kunnen spelen, is het noodzakelijk dat de competitie uiterlijk begin maart start.

Opzet nieuwe competitie
Uitgangspunt van de nieuwe wedstrijd- en topkorfbalcompetitie is om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de oorspronkelijke poules. Elke poule van acht wordt gesplitst in twee poules van vier, waarin een hele competitie wordt gespeeld. Vervolgens maken in beginsel de nummers één uit beide poules in een dubbele beslissingswedstrijd uit wie er promoveert. Datzelfde geldt voor wat betreft degradatie voor de laagst geklasseerden van beide poules.

Bij het samenstellen van de poules van vier kijkt het KNKV naar het oorspronkelijke programma. De nieuwe wedstrijden worden zoveel mogelijk gepland conform het oude programma, zodat er zo min mogelijk aanpassing van de zaalruimte nodig is. Ook wordt getracht om in de eerste speelronde (dus bijvoorbeeld 5/6 februari of 12/13 februari) de teams thuis te laten spelen, die volgens het oude programma die ronde ook thuis zouden spelen en liefst ook nog tegen de teams waartegen ze die dag zouden spelen.

Indeling hangt af van startweekend
Gevolg van het zoveel mogelijk intact laten van de eerste speelronde, is dat de nieuwe poule-indeling anders is als de competitie start op 5/6 februari, dan wanneer deze start op 12/13 februari. Bijkomend gegeven: in verschillende poules spelen nu maar zeven teams. In de nieuwe competitie leidt dat tot een poule van vier en een poule van drie teams. In klassen met veel poules van zeven, zoals bijvoorbeeld de reserve vierde klasse, werkt het KNKV toe naar zoveel mogelijk poules van vier.

Om de hierboven geschetste competitie te kunnen spelen is het dus noodzakelijk dat er uiterlijk begin maart gestart kan worden, waarbij het KNKV hoopt op een start begin februari. Afhankelijk van het moment van beginnen loopt de zaalcompetitie één of meer weken uit en zal de veldcompetitie mogelijk ook later worden hervat.

Programma hernieuwde zaalcompetitie
Het oorspronkelijke programma van de zaalcompetitie 2021/2022 (met acht teams per poule) is voor aanvang van de zaalcompetitie verstuurd naar de secretarissen van de verenigingen, zodat zij een goed overzicht hebben en later duidelijk kunnen zien waar eventueel een afwijking zit

Zodra de – door de sportwereld gewenste – versoepelingen aangekondigd worden, dan komt het KNKV na enkele dagen met het definitieve programma van de eerste speelronde. Het programma van de overige speelronden volgt dan later, net als de voor deze situatie hernieuwde promotie- en degradatieregeling. Het programma wordt in eerste instantie via de mail als Excel-bestand gecommuniceerd en is later ook zichtbaar in Sportlink Club. Dit laatste neemt namelijk iets meer tijd in beslag.

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop