Aannamebeleid

Aannamebeleid nieuwe trainers/coaches/begeleiders

Als korfbalvereniging kunnen we niet zonder enthousiaste (jeugd)trainers en begeleiders. Voordat een nieuwe trainer of begeleider (bij bijvoorbeeld het jaarlijks kamp) bij T.O.P. aan de slag gaat, doorlopen we het volgende stappenplan:

  • Kennismakingsgesprek (door (TC, JC, kampcommissie of bestuur)
  • Checken referenties bij vorige verenigingen
  • Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger en een kopie hiervan overhandigen aan T.O.P.
  • Lid worden van het KNKV, en als dat niet kan een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte.
  • Ondertekening gedragscode “Gedragsregels begeleiders/trainers/coaches van korfbalvereniging T.O.P.”.

Korfbalvereniging T.O.P. Vroomshoop